قوانین ما

تمام ارسالی ها روزهای زوج انجام می شود.   

اگرانتخاب شما برای ارسال از طریق پست پیشتاز باشه کد رهگیری مرسوله در سایت قسمت کد رهگیری ها ببینید.    

 اگر انتخاب شما برای ارسال شرکت تیپاکس باشه برای شما پیامک حاوی کد رهگیری از طرف تیپاکس پیامک می شود.   

و ارسل هایی با باربری باشه بعد از ارسال بیجک برای شما ارسال می شود.          

  -اگر ساکن تبریز هستید سفارش شما روزهای زوج ساعت 13 به بعد تحویل پیک می شود.