قوانین ما

بعد از ثبت سفارش ۳الی ۴روز بعد  پست میشه یا تیپاکس میشه بستگی به حجم سفارش هاست

اگرانتخاب شما برای ارسال از طریق پست پیشتاز باشه کد رهگیری مرسوله در سایت قسمت کد رهگیری ها ببینید.    

 اگر انتخاب شما برای ارسال شرکت تیپاکس باشه برای شما پیامک حاوی کد رهگیری از طرف تیپاکس پیامک می شود.   

و ارسل هایی با باربری باشه بعد از ارسال بیجک برای شما ارسال می شود.