پایه صابون نیمه شفاف


این صابون 920 گرمی است.قابلیت ذوب شدن دارد. و بیشترین کاربردش در ساخت صابون های درمانی است. تناژ زرد دارد



کمی صبر کنید...

دسته‌بندی