رنگ های مایع


شامل رنگ های مایع هست.حلال این رنگ ها اب است.بعد از ذوب کردن صابون با چند قطره از این رنگ به راحتی میتوانید صابون های رنگی بسازید...کمی صبر کنید...

دسته‌بندی