رنگ ها


این رنگ ها مخصوص ساخت محصولات آرایشی بهداشتی است.توصیه می شود حتما از رنگ های مخصوص صابون سازی استفاده شود.

این رنگ ها با رنگ های شمع و رزین و...تفاوت دارد و برای صابون سازی نباید از رنگ های متفرقه استفاده کرد.


کمی صبر کنید...